BANAEZINAK DIRA


Arrazoi teorikoak:

  • Jakintzak praktika sozialei esker garatu dira (matematika, natur-zientziak...) eta praktika horiek ere hizkuntzazkoak dira.

  • Hizkuntza praktika horiek berariazkoak dira giza-talde bakoitzaren baitan.

  • "komunitate diskurtsiboez" hitz egin daiteke (zientzialarien komunitatea, historiagileen komunitatea, hizkuntzalarien komunitatea...) eta bakoitzak hizkuntza erabiltzeko berariazko moduak sortu ditu bere zientzia garatu bitartean.

  • ...